VARMT VÄLKOMNA FORTUM VÄRME!

Under våren har vi jobbat med att ta fram ny kommunikation för Fortum Värme och de markarbeten de gör i samband med förnyande av fjärrvärmenätet. Syftet har varit att minska irritation hos de som drabbas av markarbetet samt att informera om kommande arbeten på bästa och mest effektiva sätt. 

#koncept #reklam #design 

OM FORTUM VÄRME

Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el och levererar värme och kyla. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010.

www.fortum.se