NU HAR VI KOLL PÅ SVERIGES BRANSCHER

Svenskt kvalitetsindex håller koll på Sveriges branscher, och Sveriges nöjda kunder. Tillsammans med vår systerbyrå Afonso ska vi ta fram nytt koncept, design och teknisk utveckling för deras nya hemsida.

koncept | ux | design | webbutveckling

_

OM SVENSKT KVALITETSINDEX

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, hjälper sina kunder att ta deras verksamhet framåt genom att fördjupa sig i kunders, medarbetares och ledningsgruppers inställning till verksamheten. Sedan 1989 har de tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet. Utöver deras undersökningar bedriver de även forskning i samarbete med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm samt Karolinska Institutet.

www.kvalitetsindex.se